ESCO1 Rabbit Polyclonal Antibody

ESCO1 Rabbit Polyclonal Antibody

 

N-Acetyltransferase ESCO1 (ESCO1) Antibody

20-abx007978
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

N-Acetyltransferase ESCO1 (ESCO1) Antibody

20-abx215238
 • EUR 425.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

N-Acetyltransferase ESCO1 (ESCO1) Antibody

abx034713-400ul 400 ul
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.

N-Acetyltransferase ESCO1 (ESCO1) Antibody

abx034713-80l 80 µl
EUR 286
 • Shipped within 5-10 working days.

ESCO1 Antibody

47113-100ul 100ul
EUR 252

ESCO1 Antibody

46068-100ul 100ul
EUR 252

ESCO1 Antibody

46068-50ul 50ul
EUR 187

ESCO1 Antibody

DF9657 200ul
EUR 304
Description: ESCO1 Antibody detects endogenous levels of total ESCO1.

ESCO1 antibody

70R-51162 100 ul
EUR 244
Description: Purified Polyclonal ESCO1 antibody

ESCO1 Antibody

ABD9657 100 ug
EUR 438

ESCO1 Conjugated Antibody

C46068 100ul
EUR 397

ESCO1 Conjugated Antibody

C47113 100ul
EUR 397

Anti-ESCO1 antibody

STJ191018 200 µl
EUR 197
Description: Unconjugated Rabbit polyclonal to ESCO1

ESCO1 siRNA

20-abx915680
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol
 • Shipped within 5-10 working days.

ESCO1 siRNA

20-abx915681
 • EUR 551.00
 • EUR 732.00
 • 15 nmol
 • 30 nmol
 • Shipped within 5-10 working days.

anti-ESCO1

YF-PA21884 50 ug
EUR 363
Description: Mouse polyclonal to ESCO1

Mouse N- acetyltransferase ESCO1, Esco1 ELISA KIT

ELI-09956m 96 Tests
EUR 865

Human N- acetyltransferase ESCO1, ESCO1 ELISA KIT

ELI-10031h 96 Tests
EUR 824

ESCO1 Blocking Peptide

DF9657-BP 1mg
EUR 195

ESCO1 Blocking Peptide

20-abx064037
 • EUR 272.00
 • EUR 411.00
 • 1 mg
 • 5 mg
 • Shipped within 5-10 working days.

Mouse ESCO1 shRNA Plasmid

20-abx978833
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg
 • Shipped within 15-20 working days.

Human ESCO1 shRNA Plasmid

20-abx964382
 • EUR 801.00
 • EUR 1121.00
 • 150 µg
 • 300 µg
 • Shipped within 15-20 working days.

Esco1 ORF Vector (Rat) (pORF)

ORF066651 1.0 ug DNA
EUR 506

ESCO1 ORF Vector (Human) (pORF)

ORF019044 1.0 ug DNA
EUR 405

Esco1 ORF Vector (Mouse) (pORF)

ORF044080 1.0 ug DNA
EUR 506

ESCO1 sgRNA CRISPR Lentivector set (Human)

K0696201 3 x 1.0 ug
EUR 339

Esco1 sgRNA CRISPR Lentivector set (Rat)

K6581901 3 x 1.0 ug
EUR 339

Esco1 sgRNA CRISPR Lentivector set (Mouse)

K4653801 3 x 1.0 ug
EUR 339

ESCO1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 1)

K0696202 1.0 ug DNA
EUR 154

ESCO1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 2)

K0696203 1.0 ug DNA
EUR 154

ESCO1 sgRNA CRISPR Lentivector (Human) (Target 3)

K0696204 1.0 ug DNA
EUR 154

Esco1 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 1)

K6581902 1.0 ug DNA
EUR 154

Esco1 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 2)

K6581903 1.0 ug DNA
EUR 154

Esco1 sgRNA CRISPR Lentivector (Rat) (Target 3)

K6581904 1.0 ug DNA
EUR 154

Esco1 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 1)

K4653802 1.0 ug DNA
EUR 154

Esco1 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 2)

K4653803 1.0 ug DNA
EUR 154

Esco1 sgRNA CRISPR Lentivector (Mouse) (Target 3)

K4653804 1.0 ug DNA
EUR 154

ESCO1 Protein Vector (Mouse) (pPB-C-His)

PV176318 500 ng
EUR 1065

ESCO1 Protein Vector (Mouse) (pPB-N-His)

PV176319 500 ng
EUR 1065

ESCO1 Protein Vector (Mouse) (pPM-C-HA)

PV176320 500 ng
EUR 1065

ESCO1 Protein Vector (Mouse) (pPM-C-His)

PV176321 500 ng
EUR 1065

ESCO1 Protein Vector (Rat) (pPB-C-His)

PV266602 500 ng
EUR 1166

ESCO1 Protein Vector (Rat) (pPB-N-His)

PV266603 500 ng
EUR 1166

ESCO1 Protein Vector (Rat) (pPM-C-HA)

PV266604 500 ng
EUR 1166

ESCO1 Protein Vector (Rat) (pPM-C-His)

PV266605 500 ng
EUR 1166

ESCO1 Protein Vector (Human) (pPB-C-His)

PV076173 500 ng
EUR 552

ESCO1 Protein Vector (Human) (pPB-N-His)

PV076174 500 ng
EUR 552

ESCO1 Rabbit Polyclonal Antibody